materialna

Encyklopedia PWN

opisowa i normatywna nauka o moralności, opierająca się na pojęciu wartości moralnych, a nie (w odróżnieniu od etyki formalnej) na pojęciu obowiązku czy powinności.
ekon. akcja wydana w formie dokumentu,
według tradycyjnych poglądów na kulturę ogół dóbr materialnych oraz środków i umiejętności produkcyjno-technicznych społeczeństwa w danym okresie historycznym, związanych z zaspokojeniem potrzeb biologicznych, zapewnieniem bezpieczeństwa i przetrwania gatunku ludzkiego.
czasopismo nauk., wyd. od 1953 w Warszawie przez Inst. Historii Kultury Materialnej PAN, od 1992 Inst. Archeologii i Etnologii PAN;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia