imienne

Encyklopedia PWN

rozporządzenie ministra łączności, które ukazało się 20 II 1986, szczegółowo określało warunki wydawania zezwoleń na radiowe i telewizyjne odbiorniki satelitarne.
potoczna nazwa poboru do wojska ros.; zarządzona 6 X 1862 na wniosek A. Wielopolskiego;
dopełnienie, przedmiot, obiekt,
część zdania, imię lub grupa wyrazowa imienna, nazywająca przedmiot (pojęcie), związana związkiem rządu z formą osobową czasownika;
fleksja
[łac. flexio ‘zginanie’, ‘zmienianie’]:
językozn. struktura składniowa, której ośrodkiem jest rzeczownik, → grupa imienna.
indos
[wł.],
sposób przeniesienia praw z weksla, polegający na zamieszczeniu na odwrocie weksla oświadczenia, że uprawniony z weksla (indosant, żyrant) podstawia w swoje miejsce innego wierzyciela (indosatariusza, żyrantariusza) wraz z oznaczeniem miejsca, daty tej czynności i podpisem (tzw. indos zupełny lub imienny);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia