imienne

Encyklopedia PWN

językozn. część zdania, część orzeczenia imiennego występująca w koniecznym związku z orzecznikiem, forma osobowa czasownika posiłkowego oznaczającego istnienie;
językozn. główna, wraz z podmiotem, część zdania, jego człon konstytutywny;
językozn. istotna część orzeczenia imiennego (orzeczenie), imię lub grupa wyrazowa imienna, występująca w związku gramatycznym z łącznikiem (wyrażonym, opuszczonym lub domyślnym), a nazywająca cechę przypisaną przedmiotowi (pojęciu);
ekon. świadectwa potwierdzające istnienie określonego uprawnienia posiadacza papierów wartościowych lub innej wskazanej osoby.
Siemion Ignacy Zenon, ur. 26 VIII 1932, Krzczonów k. Lublina, zm. 18 IV 2015, Wrocław,
chemik organik i historyk chemii;
ekon. imienne potwierdzenie złożenia do depozytu papierów wartościowych określonych w treści świadectwa.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia