imienne

Encyklopedia PWN

w potocznym znaczeniu forma współdziałania, zwłaszcza gospodarczego, osób mających wspólny cel;
spółka prawa handlowego o charakterze kapitałowym, w której wspólnicy odpowiadają wobec wierzycieli tylko do wysokości imiennych udziałów w spółce.
supinum
[łac.],
imienna forma łac. czasownika wyrażająca zamiar, cel.
związek zgody, kongruencja,
językozn. stosunek syntaktyczny między 2 składnikami zdania, z których jeden narzuca drugiemu formę kategorialną, zgodnie z jego własną formą;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia