antysatelitarne rozporządzenie
 
Encyklopedia PWN
antysatelitarne rozporządzenie,
rozporządzenie ministra łączności, które ukazało się 20 II 1986, szczegółowo określało warunki wydawania zezwoleń na radiowe i telewizyjne odbiorniki satelitarne.
Stanowiło, że obywatel zamierzający oglądać na obszarze Polski zagraniczne programy satelitarne, musi tę potrzebę uzasadnić, uzyskać pozytywną opinię milicji. Zezwolenie miało charakter imienny, zobowiązywało posiadacza do „właściwego zabezpieczenia odbiornika przed jego użytkowaniem przez osoby trzecie”. 13 II 1989 minister transportu, żeglugi i łączności anulował kompromitujące rozporządzenie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia