fleksja
 
Encyklopedia PWN
fleksja
[łac. flexio ‘zginanie’, ‘zmienianie’]:
1) występowanie jednego wyrazu słownikowego w wielu postaciach (formach), zależnych od wyrażanych znaczeń, pełnionych funkcji składniowych lub bezpośredniego kontekstu, nazywanych łącznie kategoriami gramatycznymi danego języka; nazywana też jest odmianą albo odmienianiem się wyrazów; wyróżnia się fleksję imienną, czyli deklinację, i fleksję czasownika, czyli koniugację;
2) dział gramatyki, ściślej dział morfologii, opisujący zakres zmienności wyrazów słownikowych w tekstach i uwarunkowania znaczeniowe oraz kontekstowe tej zmienności.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia