morfologia
 
Encyklopedia PWN
morfologia
[gr. morphḗ ‘kształt’, ‘postać’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
językozn.:
1) gramatyka wyrazu, tj. budowa morfemowa i funkcje gramatyczne form wyrazowych w danym języku;
2) dział gramatyki zajmujący się budową wyrazów; tradycyjnie dzieli się na fleksjęsłowotwórstwo; elementarną jednostką morfologii jest morfem; ostatnio wielką wagę w opisie morfologicznym przywiązuje się do badania opozycji funkcjonalnych, jakie zachodzą między poszczególnymi kategoriami fleksyjnymi czy słowotwórczymi.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia