końcówka
 
Encyklopedia PWN
końcówka,
językozn. końcowy morfem fleksyjny wyrazu, podlegający wymianie w trakcie deklinacji lub koniugacji; wyraża funkcję składniową danego wyrazu, może również pełnić funkcję znaczeniową;
od sufiksów końcówki różnią się tym, że są bardziej regularne i łączą w sobie kilka funkcji gramatycznych, np. końcówka w wyrazie widz wyraża jednocześnie pierwszą osobę, l. poj. i czas teraźniejszy.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia