bezpośrednie składniki
 
Encyklopedia PWN
bezpośrednie składniki,
językozn. człony, na które można w jednej procedurze podzielić daną konstrukcję gramatyczną (wyraz, zdanie lub inną strukturę, np. frazeologizm);
podział na b.s. następuje wg zasady binarności, tj. na 2 b.s., pozwala np. zredukować typy strukturalne zdań danego języka; pojęcie wprowadzone do językoznawstwa przez L. Bloomfielda i używane gł. przez językoznawców z amerykańskiej szkoły strukturalistycznej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia