hydrostatycznej

Encyklopedia PWN

urządzenie elektr. do prania odzieży i in. wyrobów z tkanin i dzianin;
przepływ masowy, przepływ objętościowy,
fizjol. przepływ wody w drewnie lub substancji rozpuszczonych (asymilatów) wraz z wodą w łyku z miejsca o wyższym ciśnieniu do miejsca o niższym ciśnieniu hydrostatycznym (pod wpływem gradientu ciśnienia działającego na układ);
ryby, Pisces,
tradycyjnie wyodrębniana grupa kręgowców, dawniej w randze gromady;
studnia wykonana przez wywiercenie otworu do głęboko położonych warstw wodonośnych (wód artezyjskich), w których woda znajduje się pod ciśnieniem hydrostatycznym;
ściśliwość, sprężystość objętościowa,
zdolność ciała do odwracalnej zmiany objętości pod wpływem trójosiowego ściskania (np. ciśnienia hydrostatycznego);
rodzaj wód podziemnych, wody naporowe o tak wysokim ciśnieniu hydrostatycznym, że ich zwierciadło piezometryczne (zwierciadło wód podziemnych) występuje powyżej powierzchni terenu, co sprawia, że po nawierceniu warstwy wodonośnej zawierającej wody artezyjskie następuje samoczynny ich wypływ z otworu wiertniczego lub studni;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia