hydrostatycznej

Encyklopedia PWN

mareograf
[łac.-gr.],
hydrol. przyrząd samoczynnie rejestrujący zmiany poziomu morza;
dwa (lub więcej) naczynia połączone ze sobą w taki sposób, że ciecz może swobodnie przepływać z jednego do drugiego;
energia potrzebna do utworzenia (w procesie izotermicznym) jednostkowego pola powierzchni rozdziału 2 faz (np. cieczy i jej pary nasyconej);
osoba przebywająca w toni wodnej, z zasady nie zabezpieczona przed działaniem ciśnienia hydrostatycznego;
mech. zespół wszystkich sił zewn., czynnych i biernych (czyli reakcji podpór), działających na ciało lub element konstrukcyjny.
okręt podwodny, pot. łódź podwodna,
okręt wojenny przeznaczony do pływania i walki w całkowitym zanurzeniu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia