hydrostatycznej

Encyklopedia PWN

ciało zanurzone w cieczy traci pozornie na swoim ciężarze tyle, ile waży ciecz przez to ciało wyparta;
barometr
[gr. báros ‘ciężar’, metréō ‘mierzę’],
ciśnieniomierz do mierzenia ciśnienia atmosferycznego (absolutnego);
Benedetti Giambattista, ur. 14 VIII 1530, Wenecja, zm. 20 I 1590, Turyn,
wł. matematyk i fizyk;
bomba
[wł. < gr.]:
ciągnik, traktor,
pojazd z własnym napędem służący do ciągnięcia przyczep, naczep, maszyn i urządzeń roln., dział i innego sprzętu wojsk. na podwoziach jezdnych, a także do zawieszania na nim różnych osprzętów roboczych;
źródła wód ciepłych (termalnych), których temp. jest wyższa od 20°C (wg klasyfikacji balneologicznej) lub od średniej rocznej temperatury powietrza danego obszaru (wg klasyfikacji hydrogeologicznej).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia