cieplice
 
Encyklopedia PWN
cieplice,
źródła wód ciepłych (termalnych), których temp. jest wyższa od 20°C (wg klasyfikacji balneologicznej) lub od średniej rocznej temperatury powietrza danego obszaru (wg klasyfikacji hydrogeologicznej).
Mogą powstawać: 1) z gorących wód pomagmowych wydobywających się z głębi Ziemi na obszarach współcz. lub niedawno wygasłej działalności wulk., np. w Islandii, Nowej Zelandii, w Parku Nar. Yellowstone w USA; 2) z wód opadowych lub powierzchniowych w wyniku ich infiltracji na duże głębokości (zwłaszcza w obszarach górskich), gdzie pod wpływem ciepła Ziemi wody te ulegają ogrzaniu, a następnie wzdłuż pęknięć tektonicznych wznoszą się ku górze pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego; tego typu źródłem jest cieplica w Jaszczurówce k. Zakopanego, o średniej temp. 18°C, przy średniej rocznej temp. powietrza w tym rejonie 4,8°C. Szczególnym typem c. są gejzery.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia