globalny

Encyklopedia PWN

instytut nauk. PAN w Warszawie (posiada także jednostki organizacyjne we Wrocławiu i Borowcu k. Poznania);
ekon. proces długotrwałego, permanentnego i samopodtrzymującego się wzrostu gospodarczego, dokonującego się z uwzględnieniem ochrony środowiska, powodowany dbałością o sprawiedliwość międzygeneracyjną.
ilość energii zużywanej w procesie technol., zakładzie produkcyjnym lub całym łańcuchu przemian energ. przypadająca na jednostkę miary efektów tego procesu;
ekon. zbiór zasad postępowania, które wynikają z przekonania, że przyszłość świata nie jest zdeterminowana katastroficzną wizją samozagłady nuklearnej.
nieformalna, apolityczna organizacja międzynarodowa;
psychol., socjol. podejmowanie w określonym kontekście wymiany werbalnych i pozawerbalnych sygnałów w celu osiągnięcia lepszego poziomu współdziałania lub pogłębiania więzi międzyludzkich;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia