globalny

Encyklopedia PWN

zarządzanie realizowane w skali całego globu z pominięciem granic państwowych, w odniesieniu do: lokalizacji zakładów, rynków zbytu, zasobów (pracowniczych, surowcowych, finansowych, badawczych), walki konkurencyjnej i współpracy;
ekon. miara całkowitej działalności przedsiębiorstwa:
pojęcie stosowane niekiedy w socjologii w celu oznaczenia najszerszej przestrzennie i liczebnie formy zbiorowości.
ekon. pojęcie wprowadzone 1972 w I Raporcie dla Klubu Rzymskiego, opracowane przez zespół naukowców z Massachusetts Institute of Technology (D.L. Meadows i inni), na określenie skończonych rozmiarów zasobów globu ziemskiego.
charakterystyczne i dominujące w końcu XX i na początku XXI w. tendencje w światowej ekonomii, polityce, demografii, życiu społecznym i kulturze, polegające na rozprzestrzenianiu się analogicznych zjawisk, niezależnie od kontekstu geograficznego i stopnia gospodarczego zaawansowania danego regionu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia