zarządzanie globalne
 
Encyklopedia PWN
zarządzanie globalne,
zarządzanie realizowane w skali całego globu z pominięciem granic państwowych, w odniesieniu do: lokalizacji zakładów, rynków zbytu, zasobów (pracowniczych, surowcowych, finansowych, badawczych), walki konkurencyjnej i współpracy;
zarządzanie globalne na ogół znajduje zastosowanie w firmach innowacyjnych, ponoszących duże nakłady na badania i wdrażanie nowych technologii (najczęściej szybko przejmowanych przez konkurentów w ramach tzw. benchmarkingu, czyli twórczego naśladownictwa), a także na budowanie marki, sieci dystrybucji itp.; wymaga to rozkładania kosztów stałych na możliwie jak największe wolumeny produkcji i sprzedaży, a to oznacza konieczność zdobywania udziałów na wszystkich liczących się rynkach świata.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia