zarządzanie
 
Encyklopedia PWN
zarządzanie,
zbiór działań zmierzających do osiągnięcia określonego celu związanego z interesem (potrzebą) danego przedmiotu zarządzania, realizowanych w następującej sekwencji: planowanie (wybór celów i sposobów ich osiągania oraz precyzowanie stosownych zadań i terminów ich wykonania); organizowanie (przydzielanie i zapewnianie zasobów, niezbędnych do realizacji zaplanowanych działań, w sposób gwarantujący skuteczność i sprawność zarządzania); przewodzenie (kierowanie, motywowanie do współpracy w trakcie realizacji zadań); kontrolowanie (stała obserwacja postępów i podejmowanie korygujących decyzji).
Zapotrzebowanie na teorię zarządzania powstało w połowie XIX w., gdy procesy koncentracji doprowadziły do zwiększenia rozmiarów przedsiębiorstw, a osobiste doświadczenia właściciela, wystarczające do zarządzania małym przedsiębiorstwem, stały się niewystarczające do zarządzania dużym; refleksji teoretycznej wymagał także problem przekwalifikowania napływowej ludności wiejskiej oraz organizacja seryjnej produkcji. Prekursorem naukowej organizacji pracy był na przełomie XIX i XX w. F.W. Taylor; powstały różne szkoły organizacji i zarządzania (np. human relations, zarządzanie systemowe) przestrzegające wybiórczo proces zarządzania. Stworzenie jednolitej teorii zarządzania wydaje się niemożliwe, dlatego wypracowuje się raczej optymalne rozwiązania dla konkretnych problemów.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Zarządzanie, przykład wykresu (harmonogramu) Gantta wyk. A. Dukata/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia