Taylor Frederick Winslow
 
Encyklopedia PWN
Taylor
[tẹılər]
Frederick Winslow Wymowa, ur. 20 III 1856, Filadelfia, zm. 21 III 1915, tamże;
amerykański inżynier i wynalazca; twórca jednego z pierwszych systemów organizacji pracy w przedsiębiorstwie tayloryzmu;
autor ponad 100 patentów dotyczących urządzeń i procesów przemysłowych (m.in. 1898 wynalazł z M. Whitem sposób wytwarzania stali szybkotnącej); 1895 opracował koncepcję płacy progresywnej, uzależnionej od tempa pracy, postulował podział zadania produkcyjnego na proste czynności oraz standaryzację narzędzi, maszyn i urządzeń; przedstawił dokładną analizę czynności robotnika i wyznaczył normy pracy na podstawie opracowanego chronometrażu; jego pomysły zapoczątkowały naukę organizacji i zarządzania; 1911 zorganizował Society to Promote the Sciences of Management, przemianowane po jego śmierci na Taylor Society; główna praca: Zarządzanie warsztatem wytwórczym (1903, wydanie polskie 1926).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia