chronometraż
 
Encyklopedia PWN
chronometraż
[gr. chrónos ‘czas’, fr. métrage ‘mierzenie metryczne’],
technika mierzenia czasu trwania poszczególnych czynności lub procesów pracy;
polega na rejestrowaniu czasu trwania i tempa pracy, wykonywanej w danych warunkach, w celu ustalenia czasu nowego, niezbędnego do jej wykonania, gwarantującego określony poziom wydajności.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia