energochłonność
 
Encyklopedia PWN
energochłonność,
ilość energii zużywanej w procesie technol., zakładzie produkcyjnym lub całym łańcuchu przemian energ. przypadająca na jednostkę miary efektów tego procesu;
. Rozróżnia się energochłonność produkcji przemysłowej (np. cukru, wyrobów ze szkła, odlewów staliwnych), energochłonność globalną, określoną przez stosunek energii bezpośrednio zużytej do wartości globalnej produktu (relacja odwrotna przedstawia produktywność energii), oraz energochłonność dochodu narodowego, mierzoną stosunkiem zużycia energii do wartości dochodu. Polska gospodarka charakteryzuje się dużą energochłonnością (2002 ok. 5-krotnie wyższą niż w krajach UE, mimo spadku w latach 90.) oraz dominującym udziałem zużycia energii w przemyśle.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia