paliwo umowne
 
Encyklopedia PWN
paliwo umowne,
pojęcie stosowane w energetyce przy sporządzaniu bilansów energ. lub ocenie zasobów energetycznych;
wartość opałową Wu przyjmuje się umownie. Paliwa rzeczywiste i nośniki energii przelicza się na masę p.u. wg wzoru: mu = E/Wu lub mu = m · W/Wu, gdzie E jest energią zawartą w paliwie lub nośniku, m — masą paliwa rzeczywistego, W — wartością opałową paliwa rzeczywistego. Zwykle p.u. wiąże się z węglem kam. (c.e. — ang. coal equivalent), wówczas Wu = 7000 kcal/kg = 29 300 kJ/kg, lub ropą naftową (o.e. — ang. oil equivalent), wtedy (wg Świat. Rady Energ.) Wu = 42 MJ/kg. Najczęściej mu wyraża się w tonach: 1 t c.e. = 29,3 GJ, 1 t o.e. = 42 GJ = 1,433 t c.e.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia