genetyczny

Encyklopedia PWN

psychol. zjawisko występujące w świecie ludzi i zwierząt, polegające na tym, że jednostki należące do tej samej populacji różnią się między sobą pod względem porównywalnych charakterystyk fizycznych i psychicznych.
żywność modyfikowana, żywność transgeniczna,
żywność wyprodukowana z roślin lub zwierząt (albo przy ich użyciu), które zostały wcześniej ulepszone za pomocą technik inżynierii genetycznej (transgeniczne organizmy, inżynieria genetyczna).
zachodzący w żywych organizmach enzymatyczny proces łączenia aminokwasów w łańcuchy polipeptydowe o specyficznej sekwencji aminokwasów, uwarunkowany genetycznie.
ciąży przerywanie, pot. aborcja, sztuczne poronienie,
med.:
Crick
[krık]
Francis Harry Compton Wymowa, ur. 8 VI 1916, Northampton, zm. 28 VII 2004, San Diego,
brytyjski biochemik i genetyk;
wielkocząsteczkowy biopolimer obecny we wszystkich komórkach organizmów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia