genetyczny

Encyklopedia PWN

med. nowotworowe przekształcenie komórek (nowotworzenie);
transgeniczne organizmy, organizmy genetycznie zmodyfikowane, ang. genetically modified organisms (GMO),
genet. rośliny bądź zwierzęta, których genom został zmieniony za pomocą współczesnych metod inżynierii genetycznej; w efekcie zawierają w komórkach stabilnie włączony do chromosomów i ulegający ekspresji dodatkowy gen (geny) pochodzący z innego organizmu; również własny, prawidłowy gen może zostać zastąpiony wersją zmutowaną lub zostać usunięty (nokauty genowe);
translacja
[łac. translatio ‘przeniesienie’],
genet. drugi etap biosyntezy białka, podczas którego, na podstawie informacji zapisanej w nici mRNA, jest syntetyzowany polipeptyd.
transpozony, geny skaczące, geny wędrujące,
genet. ruchome odcinki DNA, mające na obu końcach powtórzone fragmenty o tej samej lub odwróconej sekwencji (sekwencje graniczne lub odwrócone powtórzenia końcowe), które mogą samodzielnie przemieszczać się w obrębie genomu gospodarza lub (znacznie rzadziej) pomiędzy genomami, bez pomocy jakichkolwiek wektorów („nośników”), takich jak fagi czy plazmidy;
tureckie języki, języki turkijskie, języki turko-tatarskie,
rodzina językowa.
med. schorzenie z grupy zaburzeń genetycznych, najczęstsza postać dysgenezji gonad;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia