genetyczny

Encyklopedia PWN

całość procesów przekształcania się właściwości morfologicznych, fizjologicznych, rozwojowych i psychicznych zwierzęcia dzikiego pod wpływem długotrwałego oddziaływania człowieka, czynników genetycznych i środowiskowych.
zabiegi mające na celu sztuczne odnowienie lasu;
Venter
[wẹntər]
John Craig, ur. 14 X 1946, Salt Lake City (stan Utah),
genetyk amer.;
Waddington
[uọdıŋtən]
Conrad Hal, ur. 8 XI 1905, Evesham (hrab. Worcestershire), zm. 26 IX 1975, Edynburg,
bryt. embriolog i genetyk;
wieloczynnościowy, największy gruczoł kręgowców, funkcjonalnie związany głównie z układem pokarmowym, odgrywający bardzo ważną rolę w przemianie materii.
med. dawna nazwa jednej z postaci zespołu mnogich nowotworów gruczołów wydzielania wewn. (multiple endocrine neoplasia, MEN);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia