odnowienie lasu
 
Encyklopedia PWN
odnowienie lasu,
powstawanie nowego drzewostanu (lasu) na miejscu dotychczasowego, usuniętego przez człowieka lub wskutek działania czynników naturalnych;
zachodzi samorzutnie lub wskutek odpowiednich zabiegów gosp.; odnowienie lasu naturalne (samorzutne) występuje w lasach pierwotnych; przebiega żywiołowo i wyłącznie w wyniku oddziaływania sił natury; nowe pokolenie drzew, powstałe z samosiewu (rzadziej z odrośli), wzrasta pod osłoną drzewostanu macierzystego bądź w tzw. oknach okapu drzewostanu (powstałych w wyniku zamierania grup drzew górnej warstwy); w lasach zagospodarowanych naturalne o.l. odbywa się z reguły również przez samosiew; proces ten zachodzi jednak przy współudziale człowieka, stosującego określone zabiegi techn.; odnowienie lasu sztuczne następuje przez wysadzenie sadzonek drzew na powierzchniach leśnych, rzadziej przez wysiew nasion.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia