szkółka
 
Encyklopedia PWN
szkółka,
roln., leśn. wydzielona powierzchnia, często podzielona na poletka obsiane nasionami lub obsadzone sadzonkami stanowiącymi najczęściej potomstwo pojedynczych roślin (sadowniczych, ozdobnych, leśnych), wyselekcjonowanych na podstawie wysokiej wartości gospodarczej — plenności, jakości, odporności itp.;
rozróżnia się szkółki leśne stałe, czasowe, zadrzewieniowe — produkujące starsze drzewka do obsadzania dróg, osiedli i in.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Szkółka leśna w Podlaskiem fot. M. Kamińska/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia