zadrzewienia
 
Encyklopedia PWN
zadrzewienia,
ekol. pojedyncze drzewa i krzewy lub ich zgrupowania poza lasem i obszarami miejskimi oraz nie zaliczane do sadów, pełniące funkcje ekologiczne i estetyczne, a także produkcyjne przez dostarczanie surowca drzewnego i owoców;
wzbogacają otaczające je biocenozy, poprawiają stosunki biocenotyczne na obszarach o małej lesistości, chronią glebę przed erozją, uprawy rolne i in. elementy środowiska przed szkodliwymi wpływami czynników biotycznych i abiotycznych; wpływają na poprawę retencyjności i ochronę czystości wód; przeciwdziałają przymrozkom adwekcyjnym; poprawiają warunki bytowania owadów zapylających, ptactwa i drobnej zwierzyny; zwiększają walory estetyczno-rekreacyjne terenu. W 1. połowie XIX w. D.A. Chłapowski założył w Turwi (Poznańskie) pierwsze w Polsce zadrzewienia śródpolne w celu poprawy warunków produkcji rolnej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia