zalesianie
 
Encyklopedia PWN
zalesianie,
zakładanie młodego lasu na terenach dotychczas nie zalesionych (w odróżnieniu od odnowienia lasu), zwykle w celu prowadzenia na nich produkcji leśnej i zwiększenia lesistości kraju;
zalesianie tzw. nieużytków względnych nie wymaga wstępnych zabiegów, z wyjątkiem nawożenia; wydmy piaszczyste zaś muszą być uprzednio utrwalone, tereny podmokłe i bagna — zmeliorowane, na wrzosowiskach niszczy się pokrywę; rozmaite zabiegi stosuje się przy rekultywacji zwałów i górniczych wyrobisk odkrywkowych oraz przy z. gruntów porolnych; duże trudności przedstawia zalesianie terenów będących w zasięgu oddziaływania zanieczyszczeń przemysłowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia