rębnia
 
Encyklopedia PWN
rębnia obejmuje m.in.: sposób cięcia (jednorazowy lub częściowy), sposób odnowienia (sztuczny lub naturalny), okres odnowienia, położenie odnowień względem macierzystego drzewostanu jako osłony; rębnia ma na celu stworzenie najkorzystniejszych warunków ekol. do odnowienia pożądanego składu gatunkowego i struktury drzewostanu; zależnie od sposobu cięcia i warunków wzrostu odnowień rozróżnia się 4 rodzaje rębni: zupełną (symbol I), częściową (II), stopniową (III) i przerębową (IV).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia