sztuczne

Encyklopedia PWN

sztuczne oddychanie, sztuczna wentylacja,
postępowanie ratownicze w celu dostarczenia powietrza do płuc w przypadku braku czynności oddechowej chorego lub kiedy jest ona niedostateczna;
okrycie wierzchnie z tkanin lub dzianin (które są także nazywane sz.f.) z wysoką okrywą włókienną, rzadziej pętlową.
tworzywa sztuczne, tworzywa wielkocząsteczkowe,
materiały, których głównym składnikiem są polimery, najczęściej organiczne;
zapylanie sztuczne, krzyżowanie sztuczne,
w hodowli roślin ręczne przenoszenie pyłku pobranego z wybranych komponentów ojcowskich (zapylaczy) na znamię roślin matecznych;
unasiennianie sztuczne, sztuczne unasienianie, sztuczna inseminacja,
zabieg zootechn. polegający na wprowadzeniu spermy, pozyskanej od samca, do dróg rodnych samicy w okresie gwarantującym zapłodnienie komórek jajowych;
lodowisko wykonane przez zamrożenie wody za pomocą urządzenia chłodniczego, którego parownik, w postaci rusztu z rur, jest umieszczony w poziomej, betonowej płycie, izolowanej od gruntu
zapłodnienie sztuczne, zapłodnienie wspomagane medycznie,
med. procedury med. mające na celu uzyskanie ciąży w przypadku niepłodności małżeńskiej (partnerskiej) przy założeniu zastąpienia lub ominięcia jakiegoś elementu naturalnego zapłodnienia;
wyroby pirotechn., które podczas palenia dają różne efekty świetlne (np. snopy jasno świecących iskier) i akustyczne;
potoczna nazwa urządzenia zastępującego lub wspomagającego czynność oddechową (obecnie stosuje się respirator).
urządzenie med. (pompa) — zewn. lub implantowane — do okresowego wspomagania lub zastępowania czynności serca, najczęściej lewej komory,
telekom. urządzenie złożone z mikrofonu i specjalnie ukształtowanej obudowy;
telekom. urządzenie złożone z głośnika i specjalnie ukształtowanej obudowy;
sztuczna inteligencja (SI), ang. Artificial Intelligence (AI),
dziedzina nauki zajmująca się badaniem mechanizmów ludzkiej inteligencji (psychol.) oraz modelowaniem i konstruowaniem systemów, które są w stanie wspomagać lub zastępować inteligentne działania człowieka.
lotn. przyrząd pokładowy umożliwiający wizualne wskazania kątów pochylenia i przechylenia statku powietrznego (np. samolotu).
język pomocniczy utw. na podstawie różnych języków naturalnych; często funkcjonuje jako język międzynar. (esperanto, ido, volapük).
rodzaj statku kosmicznego (załogowego lub bezzałogowego) okrążającego ciało niebieskie (np. planetę, Księżyc) po orbicie zamkniętej.
technika wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych;

Słownik języka polskiego PWN

sztuczne lodowisko «lodowisko, na którym lód powstał przez zamrożenie wody za pomocą urządzeń chłodniczych»
sztuczne oddychanie «przywracanie komuś zaburzonej czynności oddechowej, zwykle przez uciskanie jego klatki piersiowej lub wdmuchiwanie do jego ust powietrza»
sztuczne odżywianie «dostarczanie organizmowi chorego substancji odżywczych za pomocą rurki wprost do żołądka lub przez kroplówkę do krwi»
sztuczne ognie «wyroby pirotechniczne dające podczas palenia się efekt świetlny i akustyczny; też: sam ten efekt»
sztuczne serce «aparat zastępujący, zwykle na czas operacji, pracę serca»
sztuczne światło «światło lampy, świecy itp. w odróżnieniu od światła słońca»
sztuczne zapłodnienie
1. «zapłodnienie kobiety nasieniem pobranym wcześniej od mężczyzny»
2. «zapłodnienie samicy zwierzęcia nasieniem pobranym uprzednio od samca»
tworzywo sztuczne «związek chemiczny , który w określonym stadium produkcji staje się plastyczny lub ciekły»
włókna sztuczne «włókna wytwarzane z surowców naturalnych przez ich obróbkę chemiczną»
sztuczny
1. «o substancji, przedmiocie lub zjawisku: stworzony przez człowieka w celu zastąpienia naturalnego odpowiednika»
2. «niezgodny z naturalną koleją rzeczy»
3. «zachowujący się w sposób nienaturalny; też: świadczący o takim zachowaniu»

• sztucznie
dobór sztuczny «krzyżowanie osobników o pożądanych cechach w celu utrwalenia lub spotęgowania tych cech u potomstwa»
język sztuczny
1. «język pomocniczy, funkcjonujący często jako język międzynarodowy, np. esperanto, wolapik»
2. «język specjalistyczny, np. język matematyki, logiki formalnej»
miód sztuczny «namiastka miodu naturalnego wytwarzana z sacharozy lub syropu skrobiowego»
nawóz sztuczny, mineralny «sole mineralne lub inne związki chemiczne dodawane do gleby w celu wyrównania ubytku niektórych pierwiastków»
odma sztuczna «zabieg leczniczy polegający na wprowadzeniu powietrza do jamy ciała»
sztuczna inteligencja «dział informatyki badający reguły rządzące zachowaniami umysłowymi człowieka i tworzący programy lub systemy komputerowe symulujące ludzkie myślenie»
sztuczna kwoka «urządzenie zapewniające pisklętom odpowiednią temperaturę»
sztuczna nerka «aparat medyczny zastępujący okresowo pracę nerek»
sztuczna skóra «tworzywo sztuczne imitujące wyglądem skórę naturalną»
sztuczna szczęka «proteza zastępująca naturalne uzębienie»
sztuczny horyzont «przyrząd wskazujący odchylenie statku powietrznego lub wodnego od płaszczyzny poziomej»
sztuczny księżyc «sztuczny satelita Ziemi»
sztuczny lód «lód otrzymywany przez zamrożenie wody w lodowniku»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia