sztuczne

Encyklopedia PWN

Żółte Wody, Żowti Wody, Zhovti Vody, do 1957 Żółta Rzeka,
m. na Ukrainie, w obwodzie dniepropetrowskim, nad Żółtą (dopływ Ingulca, dorzecze Dniepru), na północ od Krzywego Rogu.
żyroskop, giroskop,
szybko obracająca się bryła sztywna (bąk symetryczny, bąk).
Żytkow Jan Mikołaj, ur. 1944, zm. 16 I 2001,
fizyk teoretyk i logik;
polimery i kopolimery kwasów: akrylowego CH2=CH–COOH i metakrylowego CH2=C(CH3)–COOH oraz ich pochodnych (estrów, a także nitryli i amidów);
produkty polimeryczne o niezbyt dużym ciężarze cząsteczkowym (względna masa cząsteczkowa ok. 400–ok. 4000);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia