sztuczne

Encyklopedia PWN

technika wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych;
wiązka ciągłych włókien sztucznych, zazwyczaj skręconych, lub pojedyncze włókno ciągłe, zw. monofilamentem;
namiastka miodu naturalnego, otrzymywana przez inwersję (hydrolityczny rozpad) sacharozy w środowisku kwaśnym na mieszaninę glukozy i fruktozy: C12H22O11 + H2O → C6H12O6 + C6H12O6; sacharoza woda glukoza fruktoza;
proces przetwórstwa tworzyw sztucznych, umożliwiający wytwarzanie wyrobów o żądanych kształtach przez stopienie tworzywa w podwyższonej temperaturze, wprowadzenie pod ciśnieniem do metalowej formy, ochłodzenie i wypchnięcie z formy;
proteza zastawki serca, urządzenie med. (zawór jednokierunkowego przepływu krwi) stosowane do zastąpienia zniszczonej chorobą (wady nabyte) lub nieprawidłowo ukształtowanej (wady wrodzone) zastawki serca;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia