sztuczne

Encyklopedia PWN

zapłodnienie sztuczne, zapłodnienie wspomagane medycznie,
med. procedury med. mające na celu uzyskanie ciąży w przypadku niepłodności małżeńskiej (partnerskiej) przy założeniu zastąpienia lub ominięcia jakiegoś elementu naturalnego zapłodnienia;
wyroby pirotechn., które podczas palenia dają różne efekty świetlne (np. snopy jasno świecących iskier) i akustyczne;
potoczna nazwa urządzenia zastępującego lub wspomagającego czynność oddechową (obecnie stosuje się respirator).
urządzenie med. (pompa) — zewn. lub implantowane — do okresowego wspomagania lub zastępowania czynności serca, najczęściej lewej komory,
telekom. urządzenie złożone z mikrofonu i specjalnie ukształtowanej obudowy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia