samosiew
 
Encyklopedia PWN
wyrastanie w warunkach sprzyjających kiełkowaniu (głównie dostęp światła i odpowiedni stan gleby) nowego pokolenia drzew z nasion opadających na glebę; nasiona mogą być przenoszone przez wiatr z drzewostanów sąsiadujących z powierzchnią odnowieniową (samosiew boczny) lub opadają z tzw. drzew macierzystych, niekiedy pozostawianych specjalnie na zrębie (samosiew górny); samosiew bywa też nazywany nalotem.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia