pielęgnowanie lasu
 
Encyklopedia PWN
pielęgnowanie lasu,
zespół czynności zmierzających do poprawy warunków wzrostu i rozwoju drzewostanów;
celem pielęgnowania lasu jest podniesienie produkcji leśnej oraz nadanie najkorzystniejszego kierunku procesom naturalnym zachodzącym w lesie; poprawę warunków produkcji leśnej uzyskuje się przez oddziaływanie na drzewostan i glebę — do zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu zalicza się m.in. cięcia pielęgnacyjne, pielęgnowanie gleby (głównie poprzez melioracje leśne), wprowadzanie podszytów i in.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia