genetyczny

Encyklopedia PWN

hydrol. zjawisko hydrologiczne polegające na podniesieniu stanu wody w rzece lub jeziorze, powstałe w wyniku zwiększonego zasilania lub podpiętrzenia zwierciadła wody, utrudniającego swobodny odpływ;
Wilkins
[uı̣lkınz]
Maurice Hugh Frederick Wymowa, ur. 15 XII 1916, Pongaroa (Nowa Zelandia), zm. 5 X 2004, Londyn,
bryt. biofizyk i biolog molekularny;
Wilmut
[uı̣lmət]
Sir Ian, ur. 7 VII 1944, Hampton Lucey (hrab. Warwickshire), zm. 10 IX 2023,
brytyjski genetyk i embriolog;
wirusologia
[łac. virus ‘jad’, gr. lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o wirusach, wiroidach i prionach, ich budowie, czynnościach, właściwościach i występowaniu;
wrzeciono podziałowe, wrzeciono kariokinetyczne,
genet. struktura plazmatyczna powstająca podczas podziału komórki (mitoza, mejoza), zbudowana z mikrotubul, układająca się w dwubiegunowe wrzeciono, umożliwiająca precyzyjny podział materiału genetycznego pomiędzy komórki potomne;
Zagaja Stanisław, ur. 11 V 1925, Szczurowa, zm. 17 XII 2004,
sadownik;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia