fenomenologiczna

Encyklopedia PWN

fenomenologiczna redukcja, wzięcie w nawias,
w fenomenologii E. Husserla ogólna nazwa zabiegów poznawczych mających na celu dotarcie do istoty zjawisk;
fenomenologiczna teoria prawa, fenomenologiczna filozofia prawa,
współcz. kierunek ogólnej refleksji nad prawem, której metody, twierdzenia i aparat pojęciowy są inspirowane przez fenomenologię;
psychoterapia fenomenologiczna, Daseinanaliza, psychoterapia egzystencjalna,
psychol. nurt psychoterapii łączący założenia psychoanalizy z założeniami fenomenologii (gł. E. Husserla) i egzystencjalizmu (gł. M. Heideggera, z którego filozofii pochodzi termin Dasein);
dziedzina termodynamiki, w której przyjmuje się założenie ciągłości zjawisk zachodzących we wnętrzu układów makroskopowych i nie uwzględnia się złożoności ich mikroskopowej budowy;
ruch zainaugurowany przez E. Husserla w Getyndze (fenomenologia transcendentalna) oraz M. Schelera, A. Pfändera i innych w Monachium (fenomenologia realistyczna).
psychologia fenomenologiczna badająca różne odmiany intencjonalności.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia