fenomenologiczna

Encyklopedia PWN

nurt fenomenologiczny zorientowany na przedmiot (a nie na przeżycie czystej świadomości), zapoczątkowany przez grupę studentów Th. Lippsa w Monachium; fenomenologia realistyczna nawiązywała do Husserlowskiego postulatu starannego opisu danych bezpośrednich, przeciwstawiając się idealistycznemu aspektowi fenomenologii transcendentalnej;
fenomenologia społeczna, zw. też socjologią fenomenologiczną,
socjol. kierunek socjologiczny koncentrujący uwagę na badaniu świadomości i odrzucający pogląd o obiektywnym charakterze rzeczywistości społecznej, którą należy traktować jako wytwór myślenia i działania uczestniczących w niej ludzi;
w fenomenologii wstrzymanie się od uznania tez dostatecznie nie uprawomocnionych;
Fizer John, ur. 13 VI 1925, zm. 28 VIII 2007, New Jersey,
slawista ukraiński;
dział fizyki teoret. zajmujący się badaniem właściwości układów makroskopowych, tj. układów składających się z olbrzymiej liczby cząstek;
Guardini Romano, ur. 17 II 1885, Werona, zm. 1 X 1968, Monachium,
niem. teolog katol., filozof, duchowny, pochodzenia włoskiego
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia