fenomenologiczna

Encyklopedia PWN

Buytendijk
[bọ̈itəndeik]
Frederic Jacobus Johannes, ur. 29 IV 1887, Breda, zm. 21 X 1974, Nimwegen,
hol. fizjolog i psycholog; w fenomenologicznych analizach „żywego podmiotu” bronił statusu prawdy nauk. w naukach o człowieku.
współcz. kierunek teorii i filozofii prawa, który przyjmuje za punkt wyjścia założenia filozofii fenomenologicznej;
epoche
[gr. epochḗ ‘zatrzymanie’, ‘zawieszenie’],
filoz.:
dział estetyki ogólnej poświęcony muzyce,
etnologia
[gr. éthnos ‘lud’, ‘plemię’, ‘naród’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
dyscyplina naukowa, której przedmiotem badań jest człowiek jako społeczny twórca kultury;
filoz. nurt fenomenologiczny zainicjowany przez M. Heideggera.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia