etruska

Encyklopedia PWN

mitologia stworzona przez Etrusków, starożytny lud zamieszkujący od IX do I w. p.n.e. środkową Italię.
działalność artystyczna Etrusków zamieszkujących tereny środkowej Italii, między Morzem Tyrreńskim, Tybrem i Arno, od IX do I w. p.n.e.
dyscyplina etruska, disciplina etrusca,
święta wiedza Etrusków;
związek 12 miast etruskich, a w czasach rzym. — 15, podobny do związku miast jońskich czy też 30 miast latyńskich;
Etruskowie, Tyrrenowie, etruskie Rasenna, gr. Tyrrhēnoí, łac. Etrusci, Tusci,
lud starożytny zamieszkujący od IX do I w. p.n.e. środkową Italię (Etrurię), niemówiący językiem indoeuropejskim, który w kontakcie z Grekami stworzył głęboko zhellenizowaną, choć niepozbawioną własnego piętna, kulturę i sztukę (etruska sztuka).
moda w sztuce klasycystycznej 2. połowie XVIII w.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia