etruska

Encyklopedia PWN

język Etrusków, przeniesiony prawdopodobnie z Azji Mniejszej do środkowej Italii; w 2. połowie I w. p.n.e. wyparty przez łacinę;
wierzenia i obrzędy religijne Etrusków — ludu, który zdaniem Liwiusza „bardziej niż inne oddany był praktykom religijnym, bo był mistrzem w ich sprawowaniu”;
termin określający wszystkie antyczne naczynia czarno- i czerwonofigurowe znalezione w Italii.
cmentarzyska etruskie z IV–II w. p.n.e. z grobami wycinanymi w ścianach skalnych głębokich dolin rzecznych, przecinających północne regiony terytoriów — Caere, Tarkwinie i Wulczi, oraz tereny na południe i południowy zachód od jez. Bolsena (Blere, San Giuliano, San Giovenale, Norchia, Sovana);
pismo alfabetyczne, używane przez Etrusków VIII–I w. p.n.e.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia