etruska

Encyklopedia PWN

specjalne wnętrza pałacowe dekorowane i urządzane w tzw. stylu etruskim, powstające w wielu arystokratycznych rezydencjach w ostatnich 30 latach XVIII w. i w 1. poł. XIX w.
budowle sakralne na planie zbliżonym do kwadratu, sytuowane na wysokim kam. podium;
etruskomania, wł. etruscheria,
charakterystyczny dla kultury w okresie 1730–60 nurt przesadnej i egzaltowanej oceny wkładu Etrusków w dzieje italskie i europejskie;
w mitologii etruskiej wnuk czy też kuzyn Tinii, etruskiego odpowiednika Jowisza, który zgodnie z wierzeniami etruskimi, przekazanymi przez źródła rzymskie, odznaczał się wzrostem dziecka, ale mądrością starca;
według Serwiusza (autora znanego komentarza do dzieł Wergiliusza) nazwa określająca w języku etruskim królów, a także tytuł przysługujący władcom dodekapolis etruskiej;
Spurinna, etruskie Spuriena, Spuriana, Spurina,
łac. nazwa etruskiego rodu z Tarkwiniów (ob. Tarquinia), znana z inskrypcji etruskich, a także łac. z I w. p.n.e.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia