Etruria
 
Encyklopedia PWN
Etruria:
1) w starożytności kraina w środkowej Italii, obejmująca obszar obecnej Toskanii; ok. 1000 p.n.e. zasiedlona przez Etrusków; na pocz. III w. p.n.e. podbita przez Rzymian;
2) królestwo utworzone 21 III 1801 z Wielkiego Księstwa Toskanii przez Napoleona I; królem został Ludwik Burboński, infant parmeński, ale władzę faktyczną sprawowali Francuzi; Etruria utrzymywała wojska fr. i Legiony Pol.; 1807 wcielona do cesarstwa fr.; 1809 Napoleon przekształcił Etrurię w Wielkie Księstwo Toskanii dla swej siostry Elizy Baciocchi; po kongresie wiedeńskim 1815 przyłączona do Austrii; 1860 w zjednoczonym Królestwie Włoskim.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia