estryfikacja

Encyklopedia PWN

związki metaloorg. o cząsteczkach, w których atom ołowiu jest bezpośrednio związany z atomem węgla;
pentaerytryt, 2,2-bis(hydroksymetylo)-1,3-propanodiol, C(CH2OH)4,
związek organiczny, alkohol tetrahydroksylowy;
transestryfikacja, przeestryfikowanie,
reakcja chem. prowadząca do otrzymania estrów przez reakcję estrów (innych alkoholi lub innych kwasów) z alkoholami (alkoholiza), kwasami (acydoliza) lub innymi estrami;
napój alkoholowy otrzymywany w wyniku fermentacji alkoholowej soku lub miazgi z winogron (w. gronowe), a także innych owoców (z dodatkiem cukru, w celu uzyskania odpowiedniej zawartości alkoholu — w. owocowe);
wybuch, eksplozja,
zjawisko gwałtownej zmiany stanu układu, w trakcie której następuje uwolnienie zgromadzonej w układzie energii potencjalnej i jej zamiana na pracę mechaniczną;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia