transestryfikacja
 
Encyklopedia PWN
transestryfikacja, przeestryfikowanie,
reakcja chem. prowadząca do otrzymania estrów przez reakcję estrów (innych alkoholi lub innych kwasów) z alkoholami (alkoholiza), kwasami (acydoliza) lub innymi estrami;
stosowana do otrzymywania takich estrów, które trudno jest uzyskać przez bezpośrednią estryfikację.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia