ołowioorganiczne związki
 
Encyklopedia PWN
ołowioorganiczne związki,
związki metaloorg. o cząsteczkach, w których atom ołowiu jest bezpośrednio związany z atomem węgla;
najważniejsze są te z.o., w których ołów występuje na IV stopniu utlenienia, o wzorach ogólnych: R4Pb, R3PbX, R2PbX2 (gdzie R — alkil, aryl, X — fluorowiec, –OR, –OH, –SR); lotne, trujące ciecze; z.o. otrzymuje się w reakcjach halogenoalkilów z ołowiem zawartym w amalgamacie ołowiowo-sodowym, przez alkilowanie nieorg. związków ołowiu oraz elektrolizę związków magnezoorg. na katodzie ołowiowej; tetrametyloołów i tetraetyloołów są stosowane jeszcze w niektórych krajach jako antydetonatory oraz jako środki alkilujące w syntezie org.; niektóre z.o. są stosowane jako składniki katalizatorów do polimeryzacji alkenów, estryfikacji i transestryfikacji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia