estryfikacja

Encyklopedia PWN

etylu octan, CH3COOC2H5,
związek organiczny, ester etylowy kwasu octowego;
hydroliza
[gr. hýdōr ‘woda’, lýsis ‘rozłożenie’],
rozkład substancji pod wpływem wody, reakcja podwójnej wymiany zachodząca między wodą a substancją w niej rozpuszczoną, prowadząca do powstania cząsteczek nowych związków chemicznych;
przenośnik aktywnych grup acetylowych
kondensacja
[łac. condensatio ‘zgęszczenie’],
chem. reakcja łączenia się co najmniej 2 cząsteczek związku chem. z jednoczesnym wydzieleniem prostej cząsteczki, np. wody, chlorowodoru, zwykle jako produktu ubocznego;
związek organiczny, ester metylowy kwasu antranilowego, substancja krystal.;
Mitscherlich
[mı̣tszərlıś]
Eilhard, ur. 7 I 1794, Neuende k. Oldenburga, zm. 28 VIII 1863, Schöneberg k. Berlina,
niem. chemik i krystalograf;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia