eksperymentalna

Encyklopedia PWN

Focke
[fọkə]
Henrich Wymowa, ur. 8 X 1890, Brema, zm. 25 II 1979, tamże,
niemiecki konstruktor samolotów i śmigłowców.
fonetyka
[gr. phōnētikós ‘który należy wymówić’],
dział językoznawstwa zajmujący się dźwiękową formą języka (w przeciwieństwie do formy pisanej);
Goetel Ferdynand, ur. 15 V 1890, Sucha Beskidzka, zm. 24 XI 1960, Londyn,
brat Walerego, pisarz i publicysta.
Heinrich Władysław, ur. 9 I 1869, Warszawa, zm. 30 VI 1957, Kraków,
filozof i psycholog; jeden z promotorów psychologii eksperymentalnej w Polsce.
inżynieria genetyczna, techniki rekombinowania DNA,
eksperymentalna dziedzina z pogranicza genetyki i biologii molekularnej posługująca się zespołem różnorodnych technik, polegających na manipulowaniu DNA in vitro oraz in vivo w celu uzyskania dziedzicznych zmian w komórkach lub całych organizmach;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia