fonetyka
 
Encyklopedia PWN
fonetyka
[gr. phōnētikós ‘który należy wymówić’],
dział językoznawstwa zajmujący się dźwiękową formą języka (w przeciwieństwie do formy pisanej);
fonetyka ogólna obejmuje opis i klasyfikację elementów dźwiękowych mowy, a eksperymentalna — ich analizę i pomiary w płaszczyźnie akustycznej i artykulacyjnej; fonetyka synchroniczna przedstawia wymowę języka w jakimś okresie minionym (fonetyka historyczna) lub współcz. (fonetyka opisowa); fonetyka diachroniczna bada zmiany w wymowie w dłuższym okresie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia