Heinrich Władysław
 
Encyklopedia PWN
Heinrich Władysław, ur. 9 I 1869, Warszawa, zm. 30 VI 1957, Kraków,
filozof i psycholog; jeden z promotorów psychologii eksperymentalnej w Polsce.
Jeden z promotorów psychologii eksperymentalnej w Polsce; od 1911 profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; od 1919 czł. PAU; organizator (1903) pracowni psychologii doświadczalnej na Uniwersytecie Jagiellońskim; autor prac badawczych, m.in. nad wrażeniami, spostrzeganiem przestrzennym, uwagą; krytyk podejścia introspekcyjnego, postulował budowanie psychologii obiektywnej, której przedmiotem badań byłoby zachowanie człowieka; inicjator powołania katedr pedagogiki (1927) i psychologii pedag. (1928) na Uniwersytecie Jagiellońskim; 1928 zał. Nauk. Tow. Pedagogiczne; zał. (1922) i redaktor „Kwartalnika Filozoficznego”; U podstaw psychologii (1899, wyd. 2 w: U podstaw psychologii i inne pisma 1988), Psychologia uczuć (1907), Zarys historii filozofii (t. 1 1928, t. 2 1930, wyd. 2 1963).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia